Gan mai prin yw'r argaeledd, rhaid i ni ddiffodd ein system archebu ar-lein, Ffoniwch i archebu ar 01286 672845

Dewis yr wythnos

Tra ein bod ni i gyd yn addasu i'n norm newydd, rydyn ni wedi penderfynu mai'r ffordd orau i ni allu ailagor yw trwy gadw ein busnes yn fwy syml!

Llaw-glwm

 Am resymau iechyd a diogelwch, bydd y ddau llaw-glwmau o'n hystod eco. Mae hyn yn golygu na fydd yn rhaid i'r derbynnydd boeni am gael gwared ar unrhyw ran o'r deunydd lapio am ychydig ddyddiau, ond gall ychwanegu dŵr at y fâs a ddarperir. 

Tusw Tymhorol

Tusw Tymhorol £ 30- £ 60

Cymysgedd o'r blodau tymhorol mwya hyfryd sydd ar gael yr wythnos hon, gan gynnwys detholiad o'n gardd.

Nid yw'r prisiau'n cynnwys danfon (£5)

 

Arferol - £30

Mawr - £40 (yn ddangos)

Moethus - £50

Arbennig - £60

* Sylwch. Mae pob tusw yn unigryw ac yn unigol wedi'i wneud â llaw gennym ni. Mae'r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau diweddar o handties gwirioneddol a ddyluniwyd gennym ni! Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, ond rydym yn gwarantu y bydd eich trefniant penodol yn ffres ac yn brydferth!

Tusw Tymhorol

Heddwch £30 - £50

Llawglwm Gwyn a gwyrdd sy'n gynnwys blodau hirhoedlog fel chrysanthemums a lili persawrus.

Nid yw'r prisiau'n cynnwys danfon (£5)

Arferol - £30

Mawr - £40 (yn ddangos)

Moethus - £50

Arbennig - £60

* Sylwch. Mae pob tusw yn unigryw ac yn unigol wedi'i wneud â llaw gennym ni. Mae'r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau diweddar o handties gwirioneddol a ddyluniwyd gennym ni! Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, ond rydym yn gwarantu y bydd eich trefniant penodol yn ffres ac yn brydferth!

Yn Syml

Tusw syml, anrheg wedi'i lapio â phapur gyda bwa hessian arno.

Nid yw'r tuswau hyn mewn dŵr, felly bydd angen eu torri a rhoi diod dda o ddŵr iddynt. Mae'n well eu gadael yn lapio yn ystod yr amser hwn.

Tusw Tymhorol

Simply Created £20 - £40

Tusw syml o flodau, gan gynnwys lilïau persawrus

Nid yw'r prisiau'n cynnwys danfon (£5)

 

Bach - £ 20

Safon - £ 25

Mawr - £ 30

 

* Gall y blodau sy'n cyd-fynd â'r lilïau amrywio, yn dibynnu ar argaeledd

Mae pob llaw-glwm yn unigryw ac wedi'i wneud yn unigol gennym. Mae’r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau o ein gwaith. Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, (heblaw am y hai a nodwyd yn benodol) ond rydym yn gwarantu y bydd eich blodau yn ffres ac yn hyfryd!

01286 672845
07789437162

Llun - Gwen: 8yb - 6yh
Sad: 8yb - 1yh
Sul: Ar Gau