top of page

Mae'r tuswau tlws yma, mewn gwyn a ychydig o las/porffor, yn cael eu danfon mewn fas bach a mewn bocs "kraft"

Cymysgedd hyfryd - £30

Canolig - £37.50

Arbennig ychwanegol - £45

*Noder.;Mae pob tusw yn unigryw ac wedi'i wneud â llaw yn unigol gennym ni. Mae'r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau diweddar a ddyluniwyd gennym ni! Ni allwn warantu beth fydd y blodau, dail neu arddull bag, ond rydym yn gwarantu y bydd eich trefniant penodol yn ffres ag hyfryd!

Yr Baban Iesu £30 - £45

£30.00Price
  • Rydym yn danfon yng Nghaernarfon, Llanrug, Bontnewydd, Waunfawr, Y Felinheli, Bethel, Bangor a Llanberis. Ar gyfer pentrefi eraill neu os hoffech ddanfon yr un diwrnod, ffoniwch 07789437162

  • Archebu erbyn hanner dydd ar gyfer danfon drannoeth, Llun - Gwener (Gwyliau Banc wedi'u heithrio.) Ar gyfer danfon yr un diwrnod, ffoniwch a byddwn yn ceisio ein gorau. Ni allwn warantu amser dosbarthu penodol wrth i'n gyrrwr fynd trwy'r llwybr mwyaf effeithlon ar y diwrnod. Os oes gennych gais amser penodol, nodwch hyn yn y nodiadau i'r gwerthwr wrth y ddesg dalu a byddwn yn ceisio'ch lletya.

    Os yw'r derbynnydd allan pan fyddwn yn danfon byddwn yn rhoi cynnig ar gymydog, gadewch mewn man diogel neu yn yr achos olaf, cysylltwch â'ch hun neu'r derbynnydd.

bottom of page