Mae'r tuswau bach gwanwyn yn cael eu danfon mewn dŵr (mewn jar) a bag kraft er mwyn eu cario yn rhwydd - ac oherwydd eu bod yn edrych yn delach y ffordd honno! *Jar ddim fel y dangosir oherwydd materion argaeledd.Bach- £ 20

Canolig £ 25

Llawn ychwanegol- £ 30

* Sylwch. Mae pob tusw yn unigryw ac yn unigol. Mae'r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau diweddar o handties gwirioneddol a ddyluniwyd gennym ni! Ni allwn warantu beth fydd y blodau, y dail neu'r steil bagiau, ond rydym yn gwarantu y bydd eich blodau yn ffres ac yn brydferth!

Gardd Gwanwyn £25 - £35

£25.00Price
Maint
  • Danfonwn yn lleol yng Nghaernarfon, Llanrug, Bontnewydd, Waunfawr, Y Felinheli, Bethel, Bangor a Llanberis. I bentrefi eraill neu os hoffech gael yr un diwrnod, ffoniwch 01286672845

  • Archebwch erbyn 12 canol dydd i gael y blodau'r diwrnod nesa, eithriedig dydd Sul a Gwyliau Banc. (Ar gyfer anfon y'r un diwrnod, ffoniwch a byddwn yn gwneud ein gorau). Os oes gennych chi gais amser penodol, nodwch hyn yn y nodiadau i'r gwerthwr ar y tudalen "checkout" a byddwn yn trio ein gorau!

    Os yw'r derbynnydd allan pan fyddwn yn danfon byddwn yn ceisio cymydog, yn gadael mewn man diogel, neu os oes angen cysylltu a chi neu’r sawl sy’n derbyn

01286 672845

07789437162

Llun-Gwen 8yb -6yh

Sad-Sul Ar Gau