top of page

Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Beth yw eich steil chi?

 

Glasurol a soffistigedig, Gardd wledig, Glitz a hudoliaeth neu hollol hamddenol?

Cawod o flodau   

Dyma ychydig o Jargon blodeuog i chi.

Cawod o flodau - Tusw sy'n llifo lawr.

Cawod Siâp dewr  - Tusw wedi'i wifro ar ffurf siap dewr. Fel arfer yn eithaf taclus.

Tusw  - Casgliad o flodau lle defnyddir y coesynnau i ddal y dyluniad.

Bouquet Cyfoes - Fel arfer mae'n golygu dyluniad gyda dim ond ychydig o flodau ynddo.

Classirol
Gwyllt
Gwledig
Hudolus

Beth nesaf?

Edrychwch ar ein tudalen dylunio lleoliad, gwnewch ymholiad neu edrychwch ar ein gwaith ac adolygiadau diweddaraf ar Facebook.

Ymholiadau a gwybodaeth

Sut i archebu

1. Edrychwch ar ein gwaith i wneud yn siŵr eich bod yn hapus â'n harddull.

Y Lleoliad
  • Facebook
  • Instagram

2.  Gweler ein canllaw prisiau yma

 

3. I ddarllen ein Cytundeb Blodau (t & c's) cliciwch yma

 

4. I lenwi ffurflen, fel y gallwn wirio a yw ar gael, cliciwch yma

5. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydym ar gael ai peidio, ac yn anfon dolen atoch i drefnu apwyntiad cychwynnol (neu gallwn wneud hyn drwy e-bost os yw'n haws)

 

6. Byddwn yn anfon amcangyfrif pris atoch

 

7. I osod y archeb, talwch y ffi archebu 20% (na ellir ei had-dalu)

 

8. Byddwn yn cadarnhau eich archeb

*Sylwer; tan y pwynt hwn, mae'r dyddiad ar gael o hyd i rywun arall

Tyllau Botwm
oYU8tGM58zhk7tgcEh3ynpgvPgut_uldP4vef8Qt
IMG_20190619_135510-01.jpg
bottom of page