top of page

Er bod ddewis cyfyngedig ar gael yn ein siop ar-lein, rydym yn fwy na pharod i geisio dod o hyd i flodau penodol i chi os byddai'n well gennych (gyda'r rhybudd priodol, wrth gwrs!!) Ffoniwch ni ar 07789437162

Wild thing.jpg

Ar agor Llun - Gwener 8am - 6pm

Llaw-glwm o flodau cymysg

Mae pob tusw yn unigryw ac yn unigol wedi'i wneud â llaw gennym ni. Mae'r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau diweddar o handties gwirioneddol a ddyluniwyd gennym ni! Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, ond rydym yn gwarantu y bydd eich trefniant penodol yn ffres ac yn brydferth!

Rhywbeth Bach Gwahanol?

Awydd archebu rhywbeth gydag ychydig bach o ystyr ychwanegol? Gyda'r dyluniad "Nefolaidd", rydyn ni'n weddi'n dewis yr arddull, y cynhwysydd, y lliwiau a'r blodau. Mae pob un yn ddyluniad unigryw, wrth i ni adael i'n creadigrwydd lifo'n llawn!

Caniatewch ychydig o ddiwrnodau gwaith fel y gallwn archebu blodau yn benodol ar gyfer eich archeb.

Rhywbeth Bach
Trefniadau

Mae'r dyluniadau hyn yn cael eu gwneud mewn "floral foam", a dim ond angen eu dyfrio. Mae ein holl drefniadau'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.

Achlysuron Arbennig

Baban Newydd

Pen-blwydd Priodas

Ni allwn stocio’r holl flodau bob amser, felly efallai na fyddant ar gael i’w danfon yr un diwrnod neu’r diwrnod nesaf—yn enwedig y tuswau rhosod. Os ydach chi isho archebu mewn byr rhybudd, efallai y byddai'n well anfon roi galwad i ni o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am-6pm ar 07789437162, neu anfon neges drwy'r Chat.

bottom of page