Er bod ddewis cyfyngedig ar gael yn ein siop ar-lein, rydym yn fwy na pharod i geisio dod o hyd i flodau penodol i chi os byddai'n well gennych (gyda'r rhybudd priodol, wrth gwrs!!) Ffoniwch ni ar 07789437162

Wild thing.jpg

Polisi Cyflenwi Cymdeithasol

 

Gwneir pob danfon yn ddigyswllt. Bydd y gyrrwr yn curo ar y drws ac yn camu'n ôl.

Gan na allwn ail-ddanfon, na gadael blodau gyda chymydog, os nad ydych yn credu y bydd lle diogel i adael y blodau os nad yw'r derbynnydd gartref, byddai rhif ffôn cyswllt yn ddefnyddiol.

Llaw-glwm o flodau cymysg

Mae pob llaw-glwm yn unigryw ac wedi'i wneud yn unigol gennym. Mae’r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau o ein gwaith. Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, (heblaw am y rhai a nodwyd yn benodol) ond rydym yn gwarantu y bydd eich blodau yn ffres ac yn hyfryd!

Gellir gwneud pob un o'n tuswau yn Eco-gyfeillgar trwy ychwanegu fâs.
Llaw-glwm o flodau cymysg
Trefniadau

Mae'r dyluniadau hyn yn cael eu gwneud mewn "floral foam", a dim ond angen eu dyfrio. Mae ein holl drefniadau'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.

Achlysuron Arbennig

Baban Newydd

Pen-blwydd Priodas