Er bod ddewis cyfyngedig ar gael yn ein siop ar-lein, rydym yn fwy na pharod i geisio dod o hyd i flodau penodol i chi os byddai'n well gennych (gyda'r rhybudd priodol, wrth gwrs!!) Ffoniwch ni ar 07789437162

Polisi Cyflenwi Cymdeithasol

Gwneir pob danfon yn ddigyswllt. Bydd y gyrrwr yn curo ar y drws ac yn camu'n ôl.

Gan na allwn ail-ddosbarthu, na gadael blodau gyda chymydog, os nad ydych yn credu y bydd lle diogel i adael y blodau os nad yw'r derbynnydd gartref, byddai rhif ffôn cyswllt yn ddefnyddiol.

Wild thing.jpg

Ar agor Llun - Gwener 8am - 6pm

Llaw-glwm o flodau cymysg

Mae pob tusw yn unigryw ac yn unigol wedi'i wneud â llaw gennym ni. Mae'r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau diweddar o handties gwirioneddol a ddyluniwyd gennym ni! Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, ond rydym yn gwarantu y bydd eich trefniant penodol yn ffres ac yn brydferth!