top of page
Llythyrau

Gall y rhain gael eu personoli ar gyfer unrhyw sillafu (Mam, Mum, Dad, Taid ac ati.) Rydym yn eu gwneud â sylfaen efo blodau gwyn a trefniant bach o flodau ar bob llythyr - lliw o'ch dewis. Mae'r rhain fel arfer yn mynd yn yr hers ochr yn ochr â'r arch. Nid ydym bellach yn rhoi ymyl rhuban ar y llythyrau er mwyn ceisio lleihau ein defnydd o blastig, ond rydym yn hapus i gynnwys hyn os byddai'n well gennych. Y gost yw £40 y llythyr

Mam, Dad, Mum - £120

Nain, Taid, Gran - £160

Llythyrau Eco 

Wedi'i wneud gan ddefnyddio brigau, llinin a mwsogl. Nid oes gan y llythrennau Eco hyn unrhyw blastig na "Flower foam". Gellir eu personoli ar gyfer unrhyw sillafu (Mam, Dad Mam, Taid ac ati.) Y gost yw £45 y llythyr

Mam, Dad, Mum - £135

Nain, Taid, Gran - £180

Byrddau llythyrau

Unwaith eto, gellir eu personoli ar gyfer unrhyw sillafu.

Mae'r prisiau'n amrywio o £90

bottom of page