Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Large Pedestal Arrangement
Large Pedestal Arrangement

press to zoom
Statement urn arrangement
Statement urn arrangement

press to zoom
Large Pedestal Arrangement
Large Pedestal Arrangement

press to zoom
Large Pedestal Arrangement
Large Pedestal Arrangement

press to zoom
1/7
Trefniadau Pedestal

Mae'r cynlluniau hyn yn gwneud datganiad mynediad gwych ac yn helpu i greu canolbwynt. Crëwyd gan ddefnyddio blodau i gyd-fynd a dyluniadau y priodferch. Er bod dewis blodau yn gwneud gwahaniaeth i'r pris, dyma syniad bras i chi.

Trefniadau pedestal modern

canolig - £100

mawr - £ 120

Trefniadau pedestal traddodiadol

canolig - £ 150

mawr - £ 200

Trefniadau "rhaeadr"

mawr - £ 200 - £250

mawr ychwanegol - £ 200

Y Prif fwrdd

Wedi'i gynllunio i ategu eich tuswau priodas. Fel canllaw bras, mae llawer o'r rhain yn cael eu prisio rhwng £40 - £50 y droedfedd, yn dibynnu ar y blodau. 2ft - £80 3ft - £120 4ft- £160

Swagiau a bwâu dail

Ffordd wych o "fframio" fynedfa, marcio'r llwybr neu roi ychydig o drosglwyddiad, ac yn hardd ar gyfer y  prif fwrdd. Swagiau dail cymysg, trwch cyfrwng - £18 y droed, gan gynnwys blodau o £20 y droed

Y Byrddau

Mae cymaint o ddewisiadau ar gyfer eich byrddau. Ein nod Tŷ Blodau yw helpu i ddod ag undod trwy'ch holl ddewisiadau dylunio, o'ch tuswau, blodau'r botwm ac wedyn i'ch brecwast priodas. Gallwn eich cynghori ar y ffyrdd gorau o greu'r gwahanol atmosfferau, wrth barhau i gadw popeth yn llifo'n hyfryd.

Nid yw'r prisiau isod yn cynnwys llogi unrhyw fasau a drychau a ddangosir, dim ond y trefniadau eu hunain.

Trefniadau uchel
Martini vase
Martini vase

press to zoom
Extra large martini arrangement
Extra large martini arrangement

press to zoom
Martini vase
Martini vase

press to zoom
1/2
Trefniadau isel
Urn arrangement
Urn arrangement

press to zoom
Table centre piece
Table centre piece

press to zoom
Long Wooden box
Long Wooden box

press to zoom
Urn arrangement
Urn arrangement

press to zoom
1/6
Blodau rhydd

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/6
Ymholiadiau

Sut i archebu

1. Edrychwch ar ein gwaith i wneud yn siŵr eich bod yn hapus â'n harddull.

  • Facebook
  • Instagram

2.  Gweler ein canllaw prisiau yma

 

3. I ddarllen ein Cytundeb Blodau (t & c's) cliciwch yma

 

4. I lenwi ffurflen, fel y gallwn wirio a yw ar gael, cliciwch yma

5. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydym ar gael ai peidio, ac yn anfon dolen atoch i drefnu apwyntiad cychwynnol (neu gallwn wneud hyn drwy e-bost os yw'n haws)

 

6. Byddwn yn anfon amcangyfrif pris atoch

 

7. I osod y archeb, talwch y ffi archebu 20% (na ellir ei had-dalu)

 

8. Byddwn yn cadarnhau eich archeb

*Sylwer; tan y pwynt hwn, mae'r dyddiad ar gael o hyd i rywun arall