Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Large Pedestal Arrangement
Large Pedestal Arrangement

Statement urn arrangement
Statement urn arrangement

Large Pedestal Arrangement
Large Pedestal Arrangement

Large Pedestal Arrangement
Large Pedestal Arrangement

1/7
Trefniadau Pedestal

Mae'r cynlluniau hyn yn gwneud datganiad mynediad gwych ac yn helpu i greu canolbwynt. Crëwyd gan ddefnyddio blodau i gyd-fynd a dyluniadau y priodferch. Er bod dewis blodau yn gwneud gwahaniaeth i'r pris, dyma syniad bras i chi.

Trefniadau pedestal modern

canolig - £100

mawr - £ 120

Trefniadau pedestal traddodiadol

canolig - £ 150

mawr - £ 200

Trefniadau "rhaeadr"

mawr - £ 200 - £250

mawr ychwanegol - £ 200

Y Prif fwrdd

Wedi'i gynllunio i ategu eich tuswau priodas. Fel canllaw bras, mae llawer o'r rhain yn cael eu prisio ar £40 y droedfedd  2ft - £80 3ft - £120 4ft- £160

Swagiau a bwâu dail

Ffordd wych o "fframio" fynedfa, marcio'r llwybr neu roi ychydig o drosglwyddiad, ac yn hardd ar gyfer y  prif fwrdd. Swagiau dail cymysg, trwch cyfrwng - £18 y droed, gan gynnwys blodau o £20 y droed

Y Byrddau

Mae cymaint o ddewisiadau ar gyfer eich byrddau. Ein nod Tŷ Blodau yw helpu i ddod ag undod trwy'ch holl ddewisiadau dylunio, o'ch tuswau, blodau'r botwm ac wedyn i'ch brecwast priodas. Gallwn eich cynghori ar y ffyrdd gorau o greu'r gwahanol atmosfferau, wrth barhau i gadw popeth yn llifo'n hyfryd.

Nid yw'r prisiau isod yn cynnwys llogi unrhyw fasau a drychau a ddangosir, dim ond y trefniadau eu hunain.

Trefniadau uchel
Martini vase
Martini vase

Extra large martini arrangement
Extra large martini arrangement

Martini vase
Martini vase

1/2
Trefniadau isel
Urn arrangement
Urn arrangement

Table centre piece
Table centre piece

Long Wooden box
Long Wooden box

Urn arrangement
Urn arrangement

1/6
Blodau rhydd

1/6
Ymholiadiau

Sut i archebu

1. Edrychwch ar ein gwaith i wneud yn siŵr eich bod yn hapus â'n harddull.

  • Facebook
  • Instagram

2.  Gweler ein canllaw prisiau yma

 

3. I ddarllen ein Cytundeb Blodau (t & c's) cliciwch yma

 

4. I lenwi ffurflen, fel y gallwn wirio a yw ar gael, cliciwch yma

5. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydym ar gael ai peidio, ac yn anfon dolen atoch i drefnu apwyntiad cychwynnol (neu gallwn wneud hyn drwy e-bost os yw'n haws)

 

6. Byddwn yn anfon amcangyfrif pris atoch

 

7. I osod y archeb, talwch y ffi archebu 20% (na ellir ei had-dalu)

 

8. Byddwn yn cadarnhau eich archeb

*Sylwer; tan y pwynt hwn, mae'r dyddiad ar gael o hyd i rywun arall