top of page
Ymholiadau a gwybodaeth

Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Beth nesaf?

Fel rhywun sydd wrth ei fodd â rhestr "To-Do", dyma un rydw i wedi'i pharatoi i chi, a fydd (gobeithio) yn eich helpu chi i gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn y ffordd hawsaf. Croeso!

Sut i archebu

1. Edrychwch ar ein gwaith i wneud yn siŵr eich bod yn hapus â'n harddull.

  • Facebook
  • Instagram

2.  Gweler ein canllaw prisiau yma

 

3.  Darllen ein Cytundeb Blodau (t & c's) cliciwch yma

 

4. Llenwi ffurflen, fel y gallwn wirio a yw ar gael, cliciwch yma

5. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydym ar gael ai peidio, ac yn anfon dolen atoch i drefnu apwyntiad cychwynnol (neu gallwn wneud hyn drwy e-bost os yw'n haws)

 

6. Byddwn yn anfon amcangyfrif pris atoch

 

7. I osod y archeb, talwch y ffi archebu 20% (na ellir ei had-dalu)

 

8. Byddwn yn cadarnhau eich archeb

*Sylwer; tan y pwynt hwn, mae'r dyddiad ar gael o hyd i rywun arall

bottom of page