Calonau

Calon llawn ar gael mewn dewis o liwiau. Ar gael mewn 2 faint

Canolig - £ 60

Mawr - £ 80

(Mae llythyrau ar gael ar gais.)

Calon agored 17 ", wedi'i gwneud gyda blodau tymhorol, £ 65
Blodau tymhorol i gynnwys rhosod £ 80, neu'r dyluniad llawn ychwanegol fel yn y llun £ 95

Croes

Croes fwsogllyd, gyda trefniant bach anffurfiol. Ar gael mewn nifer o feintiau ond y mwyaf poblogaidd yw'r bach 18 "- £ 50 a'r 3 troedfedd - £ 100, y ddau yn dangos yn y lluniau isod. Rydym hefyd yn gallu gwneud dyluniad mwy ffurfiol os byddai'n well gennych chi.