top of page

Beth yw eich steil chi?

 

Glasurol a soffistigedig, Gardd wledig, Glitz a hudoliaeth neu hollol hamddenol?

Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Classirol
Gwledig
Gwyllt
Hudolus

Beth nesaf?

Edrychwch ar ein tudalen dylunio lleoliad, gwnewch ymholiad neu edrychwch ar ein gwaith ac adolygiadau diweddaraf ar Facebook.

Ymholiadau a gwybodaeth

Sut i archebu

1. Edrychwch ar ein gwaith i wneud yn siŵr eich bod yn hapus â'n harddull.

  • Facebook
  • Instagram

2.  Gweler ein canllaw prisiau yma

 

3. I ddarllen ein Cytundeb Blodau (t & c's) cliciwch yma

 

4. I lenwi ffurflen, fel y gallwn wirio a yw ar gael, cliciwch yma

5. Byddwn yn rhoi gwybod i chi os ydym ar gael ai peidio, ac yn anfon dolen atoch i drefnu apwyntiad cychwynnol (neu gallwn wneud hyn drwy e-bost os yw'n haws)

 

6. Byddwn yn anfon amcangyfrif pris atoch

 

7. I osod y archeb, talwch y ffi archebu 20% (na ellir ei had-dalu)

 

8. Byddwn yn cadarnhau eich archeb

*Sylwer; tan y pwynt hwn, mae'r dyddiad ar gael o hyd i rywun arall

Y Lleoliad

Bydd y llun isod yn mynd â chi i dudalen blodau'r lleoliad.

2015-09-20 10.27.05 copy.jpg
bottom of page