top of page

Gyda chymaint o bobl eisiau anfon blodau eleni, rydym bellach wedi bwcio’n llawn ar gyfer Sul y Mamau a gweddill yr wythnos ac felly wedi diffodd ein tudalennau siopa ar-lein dros dro.  Os hoffech archebu blodau ar gyfer yr wythnos nesaf, gadewch neges yn y sgwrs a byddaf yn ateb cyn gynted ag y gallaf. Diolch, Ion

bottom of page