top of page
Nefolaidd

Awydd archebu rhywbeth gydag ychydig bach o ystyr ychwanegol? Gyda'r dyluniad "Nefolaidd", rydyn ni'n weddi'n dewis yr arddull, y cynhwysydd, y lliwiau a'r blodau. Mae pob un yn ddyluniad unigryw, wrth i ni adael i'n creadigrwydd lifo'n llawn!

Bydd neges fach am unrhyw ystyron o'r blodau sy’n sefyll allan ac unrhyw anogaeth a glywn gan Dduw yn cael ei chynnwys gyda’r blodau ochr yn ochr ag unrhyw neges bersonol yr hoffech i ni ei hychwanegu.

Ar gael mewn tri maint, £40, £60 & £80

bottom of page