top of page
Anfon Lleol

Rydym yn anfon yng Nghaernarfon, Llanrug, Bontnewydd, Waunfawr, Y Felinheli, Bethel, Bangor a Llanberis. Ar gyfer pentrefi eraill neu os hoffech gael eich blodau ar yr un diwrnod, ffoniwch 01286672845

Rhoddion

Archeb erbyn 12 hanner dydd ar gyfer danfon y diwrnod nesaf, Dydd Sul a Gwyliau Banc wedi'u heithrio.  Ni allwn warantu amser penodol gan fod ein gyrrwr yn mynd drwy'r llwybr mwyaf effeithiol ar y diwrnod. Os oes gennych gais penodol am amser, nodwch hyn yn y nodiadau i'r gwerthwr wrth y "checkout" a byddwn yn weld be' fedrwn ni wneud.

Os yw'r derbynnydd allan pan fyddwn yn ei chyrraedd byddwn yn rhoi cynnig ar gymydog, yn gadael mewn lle diogel neu yn yr achos olaf, cysylltwch â chi neu'r derbynnydd.

Mae pob llaw-glwm yn unigryw ac wedi'i wneud yn unigol gennym. Mae’r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau o ein gwaith. Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, (heblaw am y hai a nodwyd yn benodol) ond rydym yn gwarantu y bydd eich blodau yn ffres ac yn hyfryd!

Blodau Angladd

Caniatewch 3 diwrnod gwaith wrth archebu ar-lein. Dylech gynnwys dyddiad ac amser yr angladd wrth archebu. Rydym yn argymell anfon i'r trefnwyr angladdau. Yna gallwn gadarnhau manylion gyda nhw a sicrhau bod yr eitemau'n cael eu danfon ar yr adeg briodol.

Os byddwch yn dewis cael blodau wedi'u danfon i gyfeiriad preswyl, bydd y blodau'n cael eu danfon, ar y hwyrach, 2 awr cyn yr amser y gofynnwyd amdano. Os nad oes ateb ar ôl cyrraedd, bydd blodau'n cael eu gadael wrth y drws, os bydd y tywydd yn caniatáu, neu'n cael ei adael gyda chymydog.

Unwaith y bydd y dyluniadau wedi'u hanfon, bydd ein gwasanaeth wedi'i gwblhau. Ni fyddwn yn gyfrifol am ofalu na chyrraedd blodau i'r angladd y tu hwnt i'r pwynt hwn.

Anfon Cenedlaethol

Os hoffech chi i flodau gael eu hanfon ychydig ymhellach i ffwrdd, dyma rai ffyrdd gwych o wneud hyn.

Yn gyntaf, mae gennym Florismart. "Blodau lleol a wnaed gan ddylunwyr blodau." Dilynwch y ddolen isod, teipiwch y cod post i'w danfon, a Hey Presto! Dewis o ddylunwyr blodau yn yr ardal leol i'r hanfon.

Fel arall, bydd yr ail ddolen yn mynd â chi i Direct2Florist. Byddant yn gwneud y gwaith o ddod o hyd i werthwr blodau lleol i chi am dâl gwasanaeth bach.

Florismart logo#1_green.png
Screenshot 2019-02-16 11.18.26.png
bottom of page