top of page

Llawglwm wedi'i gyflwyno'n hyfryd o lliwiau cynnes.

Bach - £30

Canolig - £40

Moethus - £ 50

Arbennig ychwanegol - £ 60

Llwyddiannus - £ 70

 

* Sylwch. Mae pob tusw yn unigryw ac yn unigol wedi'i wneud â llaw gennym ni. Mae'r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau diweddar o handties gwirioneddol a ddyluniwyd gennym ni! Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, (ar wahân i'r rhai a nodwyd yn benodol) ond rydym yn gwarantu y bydd eich trefniant penodol yn ffres ac yn hardd!

Robin Goch £30 - £70

£50.00Price
  • Rydym yn danfon yng Nghaernarfon, Llanrug, Bontnewydd, Waunfawr, Y Felinheli, Bethel, Bangor a Llanberis.  Ar gyfer pentrefi eraill neu os hoffech chi ddanfon yr un diwrnod, ffoniwch 01286672845

  • Gorchymyn gan 12 canol dydd ar gyfer danfon drannoeth, dydd Llun - Gwener. Gwyliau Banc wedi'u heithrio. (Ar gyfer danfon yr un diwrnod, ffoniwch a byddwn yn ceisio ein gorau) Ni allwn warantu amser dosbarthu penodol wrth i'n gyrrwr fynd trwy'r llwybr mwyaf effeithlon ar y diwrnod. Os oes gennych gais amser penodol, nodwch hyn yn y nodiadau i'r gwerthwr wrth y ddesg dalu a byddwn yn ceisio'ch lletya.

    Os yw'r derbynnydd allan pan fyddwn yn danfon byddwn yn rhoi cynnig ar gymydog, gadewch mewn man diogel neu yn yr achos olaf, cysylltwch â'ch hun neu'r derbynnydd.

bottom of page