top of page

Handtie wedi'i gyflwyno'n hyfryd mewn lliwiau llachar.

Canolig - £40

Moethus - £50

Arbennig ychwanegol - £60

Swmus - £70

 

*Sylwer. Mae pob tusw yn unigryw ac yn unigol wedi'i wneud â llaw gennym ni. Mae'r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau diweddar o handties gwirioneddol a ddyluniwyd gennym ni! Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, (ac eithrio'r rhai a nodir yn benodol) ond rydym yn gwarantu y bydd eich trefniant penodol yn ffres ac yn hardd!

Llachar a Hardd- £40 - £70

£60.00Price
  • Rydym yn danfon yng Nghaernarfon, Llanrug, Bontnewydd, Waunfawr, Y Felinheli, Bethel, Bangor a Llanberis. Ar gyfer pentrefi eraill neu os hoffech ddanfoniad yr un diwrnod, ffoniwch 01286672845

  • Archebwch erbyn 4pm ar gyfer dosbarthu diwrnod nesaf, penwythnosau a Gwyliau Banc wedi'u heithrio. (Ar gyfer danfoniad yr un diwrnod, ffoniwch a byddwn yn gwneud ein gorau)  Ni allwn warantu amser dosbarthu penodol gan fod ein gyrrwr yn mynd y ffordd mwy effeithlon  ar y diwrnod. Os oes gennych gais amser penodol, nodwch hyn yn y nodiadau i'r gwerthwr wrth y Checkout a byddwn yn ymdrechu.

    Os yw'r rysáit allan pan fyddwn yn danfon byddwn yn rhoi cynnig ar gymydog, gadewch mewn lle diogel neu yn y lle olaf cysylltwch â chi neu'r derbynnydd.

bottom of page