top of page

Caernarfon, Bontnewydd, Llanrug, Waunfawr, Caeathro, 

Y Felinheli, Ceunant, Penisa'r Waun, Cwm-y-Glo, 

Bangor, Llanberis, Groeslon, Rhostryfan 

Dyddiad Dosbarthu

£5.00Price
  • Gorchymyn gan  12 canol dydd ar gyfer danfon drannoeth, dydd Sul a Gwyliau Banc wedi'u heithrio.  (Ar gyfer danfon yr un diwrnod, ffoniwch a byddwn yn ceisio ein gorau)  Ni allwn warantu amser dosbarthu penodol wrth i'n gyrrwr fynd trwy'r llwybr mwyaf effeithlon ar y diwrnod. Os oes gennych gais amser penodol, nodwch hyn yn y nodiadau i'r gwerthwr wrth y ddesg dalu a byddwn yn ceisio'ch lletya.

    Os yw'r derbynnydd allan pan fyddwn yn danfon byddwn yn rhoi cynnig ar gymydog, gadewch mewn man diogel  neu yn yr achos olaf, cysylltwch â'ch hun neu'r derbynnydd.

     

  • I’m a Return and Refund policy. I’m a great place to let your customers know what to do in case they are dissatisfied with their purchase. Having a straightforward refund or exchange policy is a great way to build trust and reassure your customers that they can buy with confidence.
bottom of page