top of page

Rydyn ni'n danfon i'r trefi a phentrefi :- Caernarfon, Bontnewydd, Llanrug, Waunfawr, Caeathro, Y Felinheli, Ceunant, Penisa'r Waun, Cwm-y-glo, Bangor, Llanberis, Groeslon, Rhostryfan

(Nodwch nad ydym yn danfon tuswau rhodd i Ynys Môn neu Beddgelert)

Manylion Anfon

£0.01Price
 • Archebwch erbyn 12 canol dydd i gael y blodau'r diwrnod nesa, eithriedig dydd Sul a Gwyliau Banc. (Ar gyfer anfon y'r un diwrnod, ffoniwch a byddwn yn gwneud ein gorau). Os oes gennych chi gais amser penodol, nodwch hyn yn y nodiadau i'r gwerthwr ar y tudalen "checkout" a byddwn yn trio ein gorau!

  Os yw'r derbynnydd allan pan fyddwn yn danfon byddwn yn ceisio cymydog, yn gadael mewn man diogel, neu os oes angen cysylltu a chi neu’r sawl sy’n derbyn

 • Yn Tŷ Blodau Florists rydym yn ymfalchïo mewn gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol. Rydym yn ymdrechu i brosesu'r holl archebion gyda gofal. Rydyn ni am i'n cwsmeriaid fwynhau eu blodau cyhyd â phosib, felly gwneir pob ymdrech i danfon'r blodau gorau posibl.

  Oherwydd natur anghyson llawer o gynhyrchion, fe'ch cynghorir i wneud unrhyw gwyn o fewn 1 diwrnod gwaith o ddyddiad cyflwyno eich Cynhyrchion.

   Mae pob blodau, angen dŵr ffres a gofal, os tybir nad yw'r cynhyrchion wedi derbyn gofal yn gywir, yna ni allwn ad-dalu neu gynnig cyfnewid.

   Rydym yn gwarantu bum niwrnod o ffresni ar gyfer eich blodau o'r dyddiad dderbyn. Os bydd unrhyw flodau'n cael eu difrodi, eu marw neu eu gwiltio o fewn pump niwrnod ar ôl eu anfon, dylech fynd â ffotograff digidol ohonynt a'u hanfon atom yn jan@tyblodau.plus.com

   Rhaid dychwelyd i'r holl gynhyrchion y honnir eu bod yn ddiffygiol neu wedi'u niweidio.

   Bydd ad-daliadau, ad-daliadau rhannol neu gyfnewid yn cael eu rhoi os profir bod y cynnyrch yn ddiffygiol neu wedi'i ddifrodi a bydd yn ôl disgresiwn y perchennog a bydd eu penderfyniad yn derfynol

bottom of page