top of page

Yn llawn ewcalyptws, pinwydd a dail thymhorol, moch coed a phlu paun, i rhoi groeso arbennig ar eich drws. Mae ein torchau moethus ar gael mewn dau faint, ar fframiau 12" a 14".

moethus - £30

Arbennig Ychwanegol - £50

Torch Drws Moethus - Paun

£50.00Price
Ribbon
  • Rydym yn danfon yng Nghaernarfon, Llanrug, Bontnewydd, Waunfawr, Y Felinheli, Bethel, Bangor a Llanberis. Ar gyfer pentrefi eraill neu os hoffech ddanfoniad yr un diwrnod, ffoniwch 01286672845

  • Archebwch erbyn 12 hanner dydd ar gyfer danfon y diwrnod nesaf, penwythnosau a Gwyliau Banc wedi'u heithrio. (Ar gyfer danfoniad yr un diwrnod, ffoniwch a byddwn yn gwneud ein gorau) Ni allwn warantu amser penodol gan fod ein gyrrwr yn mynd trwy'r mwyaf llwybr effeithiol ar y diwrnod. Os oes gennych gais amser penodol, nodwch hyn yn y nodiadau i'r gwerthwr wrth y ddesg dalu a byddwn yn ymdrechu i roi llety i chi.

    Os yw'r rysáit allan pan fyddwn yn danfon byddwn yn rhoi cynnig ar gymydog, gadewch mewn lle diogel neu yn y lle olaf cysylltwch â chi neu'r derbynnydd.

bottom of page