Tusw o flodau cymysg, o ddewis ni, wedi ei trefnu mewn dwr.

Bach - £25

Canolig - £30

Mawr - £40

Moethus - £50

Arbennig - £60

* Mae pob llaw-glwm unigryw ac wedi'i wneud yn unigol gennym. Mae’r llyniau a ddangosir yn engrheifftiau o waith unigriw, safonol a gwreiddiol a gynlluniwyd gennym ni! Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, (heblaw am y rhai a nodwyd yn benodol) ond rydym yn gwarantu y bydd eich blodau yn ffres ac yn hyfryd!

Dewis y ddiwrnod £25 - £60

£30.00Price
Maint
  • Danfonwn yn lleol yng Nghaernarfon, Llanrug, Bontnewydd, Waunfawr, Y Felinheli, Bethel, Bangor a Llanberis. I bentrefi eraill neu os hoffech gael yr un diwrnod, ffoniwch 01286672845
  • Archebwch erbyn 12 canol dydd i gael y blodau'r diwrnod nesa, eithriedig dydd Sul a Gwyliau Banc. (Ar gyfer anfon y'r un diwrnod, ffoniwch a byddwn yn gwneud ein gorau). Os oes gennych chi gais amser penodol, nodwch hyn yn y nodiadau i'r gwerthwr ar y tudalen "checkout" a byddwn yn trio ein gorau!

    Os yw'r derbynnydd allan pan fyddwn yn danfon byddwn yn ceisio cymydog, yn gadael mewn man diogel, neu os oes angen cysylltu a chi neu’r sawl sy’n derbyn

     

01286 672845

07789437162

Llun-Gwen 8yb -6yh

Sad-Sul Ar Gau