Seasonal wreath in red and green

*Please note. Every arrangement is unique and individually hand made by us. Pictures shown are recent examples of work designed by us!. We cannot guarantee what the flowers or foliage will be, but we do guarantee that your specific arrangement will be fresh and beautiful! Sizes are given as a guide and are approximations 

Calon

£55.00Price
Maint
  • Rydym yn argymell anfon i'r trefnwyr angladdau. Rydym yn anfon i'r trefnwyr angladdau lleol yng Nghaernarfon, Penisa'r waun, Llanberis a Penygroes yn ogystal ag Amlosgfa Bangor.

  • Caniatewch 3 diwrnod gwaith wrth archebu ar-lein. Dylech gynnwys dyddiad ac amser yr angladd wrth archebu. Rydym yn argymell anfon i'r trefnwyr angladdau. Yna gallwn gadarnhau manylion gyda nhw a sicrhau bod yr eitemau'n cael eu danfon ar yr adeg briodol.

    Os byddwch yn dewis cael blodau wedi'u danfon i gyfeiriad preswyl, bydd y blodau'n cael eu danfon, ar y hwyrach, 2 awr cyn yr amser y gofynnwyd amdano. Os nad oes ateb ar ôl cyrraedd, bydd blodau'n cael eu gadael wrth y drws, os bydd y tywydd yn caniatáu, neu'n cael ei adael gyda chymydog.

    Unwaith y bydd y dyluniadau wedi'u hanfon, bydd ein gwasanaeth wedi'i gwblhau. Ni fyddwn yn gyfrifol am ofalu na chyrraedd blodau i'r angladd y tu hwnt i'r pwynt hwn.

01286 672845

07789437162

Llun-Gwen 8yb -6yh

Sad-Sul Ar Gau