top of page

A Seiliedig  calon, ar gael mewn detholiad o liwiau. Llythyrau ar gael ar gais.

Calonnau

£60.00Price
  • Rydym yn argymell y dylid dosbarthu blodau i'r trefnwyr angladdau. Rydym yn danfon i'r trefnwyr angladdau lleol yng Nghaernarfon, Penisa'r waun, Llanberis a  Penygroes yn ogystal ag Amlosgfa Bangor.

  • Cofiwch gynnwys dyddiad ac amser yr angladd wrth archebu. Rydym yn argymell danfon i'r Trefnwyr Angladdau. Yna gallwn gadarnhau manylion gyda nhw a sicrhau bod yr eitemau'n cael eu danfon ar yr amser addas. 

    Os dewiswch gael blodau wedi'u danfon i gyfeiriad preswyl, bydd y blodau'n cael eu danfon ddim hwyrach na 2 awr cyn yr amser y gofynnwyd amdano. Os na cheir ateb, bydd blodau'n cael eu gadael ar stepen y drws, os bydd y tywydd yn caniatáu, neu'n cael eu gadael gyda chymydog.

    Ar ôl i'r dyluniadau gael eu cyflwyno, bydd ein gwasanaeth yn gyflawn. Ni fyddwn yn cael ein dal yn gyfrifol am ofal na chyrhaeddiad blodau i'r angladd y tu hwnt i'r pwynt hwn.

bottom of page