top of page

Bydd pob un o’r dyluniadau hyn yn unigryw ac wedi’u creu’n unigol, gyda’r blodau, yr arddull a’r lliw yn cael eu dewis yn weddigar.

Yn ogystal â’ch neges bersonol eich hun, byddwn yn cynnwys cerdyn o unrhyw ystyron blodau sy’n sefyll allan a/neu unrhyw anogaeth a glywn gan Dduw, er bod croeso i chi optio allan o hynny os yw’n well gennych.


Canolig - £40

Mawr - £55

moethus - £70

Arbennig ychwanegol - £85


*Rhowch wybod i ni os oes blodyn y byddai'n well gennych beidio â'i gynnwys ee. lili

Heaven Scent

£40.00Price
  • We deliver in Caernarfon, Llanrug, Bontnewydd, Waunfawr, Y Felinheli, Bethel, Bangor and Llanberis. Ar gyfer pentrefi eraill neu os hoffech ddanfon yr un diwrnod, ffoniwch 07789437162

  • Nid yw'r eitem hon bob amser ar gael i'w danfon y diwrnod nesaf, felly ffoniwch 07789437162 i wirio. Ni allwn warantu amser dosbarthu gan fod ein gyrrwr yn mynd ar hyd y llwybr mwyaf effeithlon. Os oes gennych gais amser penodol, nodwch hyn yn y "notes to the seller", a byddwn yn ymdrechu i ddarparu ar eich cyfer.     Os yw'r derbynnydd allan pan fyddwn yn danfon, byddwn yn rhoi cynnig ar gymydog, yn gadael mewn lle diogel neu, yn y lle olaf, yn cysylltu â chi neu'r derbynnydd.

bottom of page