top of page

17" open heart

*Please note. Every arrangement is unique and individually hand made by us. Pictures shown are recent examples of work designed by us!. We cannot guarantee what the flowers or foliage will be, but we do guarantee that your specific arrangement will be fresh and beautiful! Sizes are given as a guide and are approximations 

Calon Agored

£65.00Price
  • Rydym yn danfon yng Nghaernarfon, Llanrug, Bontnewydd, Waunfawr, Y Felinheli, Bethel, Bangor a Llanberis.  Ar gyfer pentrefi eraill neu os hoffech chi ddanfon yr un diwrnod, ffoniwch 01286672845

  • Cofiwch gynnwys dyddiad ac amser yr angladd wrth archebu. Rydym yn argymell danfon i'r Trefnwyr Angladdau. Yna gallwn gadarnhau manylion gyda nhw a sicrhau bod yr eitemau'n cael eu danfon ar yr amser addas. 

    Os dewiswch gael blodau wedi'u danfon i gyfeiriad preswyl, bydd y blodau'n cael eu danfon ddim hwyrach na 2 awr cyn yr amser y gofynnwyd amdano. Os na cheir ateb, bydd blodau'n cael eu gadael ar stepen y drws, os bydd y tywydd yn caniatáu, neu'n cael eu gadael gyda chymydog.

    Ar ôl i'r dyluniadau gael eu cyflwyno, bydd ein gwasanaeth yn gyflawn. Ni fyddwn yn cael ein dal yn gyfrifol am ofal na chyrhaeddiad blodau i'r angladd y tu hwnt i'r pwynt hwn.

bottom of page