top of page

Y tusw cyntaf fydd un o'n dyluniadau "Tusw Tymhorol" mewn bocs gyda fâs am ddim wedi'i chynnwys. Yna byddwn yn danfon cymysgedd tymhorol o flodau wedi'u lapio'n fisol, mewn papur brown gydag ychydig o fwa

£ 25 y mis. Mae pob tanysgrifiad am flwyddyn ac mae'n arbediad o £ 65 Defnyddiwch y Cod "FreeDel12" wrth y checkout. Bydd y tusw cyntaf yn cael ei ddanfon wythnos y Nadolig - gadewch neges os byddai'n well gennych ddanfon cynharach neu ddiwrnod penodol.

* gall lliwiau amrywio, yn dibynnu ar argaeledd

Tanysgrifiad - "Yn Syml" £ 25

£25.00Price
Price Options
Simply Created
Free delivery
£25.00every month for 12 months
  • Mae'r tanysgrifiad am flwyddyn. Os hoffech ganslo, gwnewch hynny trwy e-bost i jan@tyblodau.plus.com

    Felly, cynigir dosbarthu am ddim fel cynnig arbennig ar brynu'r tanysgrifiad llawn  bydd canslo cyn diwedd y deuddeg mis yn dileu'r contract. Yna bydd taliad am bob tusw a ddosberthir yn ddyledus   @ £ 5

bottom of page