Tŷ Blodau yw enw'r busnes 'rwyf yn ei redeg o fy nghartref ger Caernarfon, Gogledd Cymru. Gan wneud defnydd llawn o hen stabl sydd wedi cael ei drawsnewid yn weithdy, gallaf wneud llawer o lanast a mwynhau creu dyluniadau ar gyfer priodasau, angladdau neu dusw am anrheg. Gan fod hwn yn fusnes teuluol, rydych chi'n debygol iawn o gael ateb i'ch galwad gan un o'm hysgrifenyddion cynorthwyol iawn (gŵr neu'r plant!) Gyda dros 25 mlynedd o brofiad , mae hyn yn golygu ein bod yn gallu cynnig amrywiaeth eang o flodau ar gyfer pob achlysur! Mae'r safle hwn yn rhoi blas bach o'r gwaith yr ydym yn creu. Os na allwch gael hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, mae croeso i chi gysylltu â ni gyda'ch ymholiad. Rydym wrth ein bodd i greu gwahanol bethau!

2018-10-20 10.34.00.jpg
IMG_20200926_151500.jpg
Ble cyntaf?
IMG_20191116_132123-01.jpeg
Christmas Wreath Workshops

 Chan nad ydyn ni am adael i Covid-19 ddwyn ein holl hwyl, rydyn ni wedi penderfynu cynnal ein gweithdy "Torchau Nadolig" yn virtual eleni. Rydyn ni'n danfon popeth sydd ei angen arnoch chi ar wahân i'r secateurs, y diwrnod cynt (felly mae angen i'r holl gyfranogwyr fyw yn yr ardal lleol- mae'n ddrwg gen i!) Gallwch chi archebu ymlaen yn unigol neu gan ei fod yn edrych fel na fydd y partïon gwaith a'r ffrindiau sy'n cael cinio Nadolig efo gilydd, yn digwydd eleni, beth am gymryd y cyfle i wneud rywbeth ychydig yn wahanol wrth i chi ddod at ei gilydd yn arddull 2020! Yn barod am giggles, dysgu sgil newydd ac efallai ychydig o gystadleuaeth gyfeillgar! 

2018-10-25 15.00.35-2.jpeg

Effaith amgylcheddol

Rydym wrth ein bodd yn gweithio gyda natur, ac rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd ymarferol o wneud ein gwaith yn fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, tra'n dal i roi dewis dylunio o safon uchel i'n cwsmeriaid. Yn ein tudalennau, mae gennym ddyluniadau "Eco" penodol, ac yn cael eu gwneud gan ddefnyddio deunyddiau y gellir eu hailddefnyddio, eu hailgylchu neu eu compostio yn unig. Cadwch olwg am y logo!

01286 672845
07789437162

Llun - Gwen: 8yb - 6yh
Sad: 8yb - 1yh
Sul: Ar Gau