top of page
Sul y Mamau
 Dydd Sul 10fed Mawrth

Mae blodau wedi bod yn anrheg draddodiadol i’w rhoi i famau ar Sul y Mamau ers tro, a hir y parhao! Mae'n rhoi cyfle i ni ddangos i'n mamau (a'r rhai sy'n ein mamau ni!) gymaint maen nhw'n cael eu gwerthfawrogi.

Bydd danfoniad yn cael ei wneud ar ddydd Sadwrn 9fed Mawrth. *Cyflenwad cyfyngedig ar ddydd Sul ar gael *Codir tâl ychwanegol y tu allan i oriau.

 Mae ein gwasanaeth danfon ar gael i Gaernarfon, Bangor, Llanberis, Llanrug, Y Felinheli, Pen y Groes a phentrefi lleol eraill. 

New Flowers
Llaw-glwm o flodau cymysg

Mae pob tusw yn unigryw ac yn unigol wedi'i wneud â llaw gennym ni. Mae'r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau diweddar o handties gwirioneddol a ddyluniwyd gennym ni! Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, ond rydym yn gwarantu y bydd eich trefniant penodol yn ffres ac yn brydferth!

Moethus
Rhywbeth Bach

Tusw fach o flodau

bottom of page