Sul y Mamau
 Dydd Sul 22ain o Fawrth

Rydym wastad wedi rhoi blodau i'n mamau ar Sul y Mamau a dyma obeithio y byddem yn gallu parhau i wneud hynny am hydoedd! Mae'n gyfle gwych i ddangos i'n mamau (neu'r rhai hynny sydd fel mamau i ni!) faint rydym yn eu gwerthfawrogi. 

Danfonwn yn lleol ar Dydd  Sadwrn, 21 Mawrth. 

* Ychydig o slotau danfon ar gael ar y Dydd Sul * Mae tâl ychwanegol o £5 tu allan i oriau arferol.

Gaernarfon, Bangor, Llanberis, Llanrug, Y Felinheli, Penygroes a phentrefi lleol eraill. 

CORONAVIRUS

Flowers are good for the soul. 🌸🌹 They make us smile, remind us of the beauty of nature, and if sent by someone else, remind us that we have been thought of and are loved. 💐❤️ With the schools now closing on Friday, it appears the government may decide to call a full lockdown shortly. To make sure we have everything done and delivered, we have decided it is best to make
FRIDAY LAST DELIVERY /COLLECTION DAY
2. All deliveries will be made as if going to someone who is in self-isolation (driver will be wearing gloves, knock on the door and step back) as is recommended. If you are ordering for someone who is vulnerable, needs other supplies delivering and you're unable to get to them, please message us and we'll try and help out if we can.

Llaw-glwm o flodau cymysg

Mae pob un o'n llaw-glwm'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.  Rydym yn defnyddio papur bioddiraddadwy i lapio'r blodau, ac yn arbennig am Sul y Mamau, rydym yn rhoi fas gwydyr yn rhad ac am ddim efo pob llawglwm* * tra bod fasau ar gael

Trefniadau

Mae'r dyluniadau hyn yn cael eu gwneud mewn "floral foam", a dim ond angen eu dyfrio. Mae ein holl drefniadau'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.

01286 672845
07789437162

Llun - Gwen: 8yb - 6yh
Sad: 8yb - 1yh
Sul: Ar Gau