top of page

Mae pob llaw-glwm yn unigryw ac wedi'i wneud yn unigol gennym. Mae’r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau o ein gwaith. Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, (heblaw am y hai a nodwyd yn benodol) ond rydym yn gwarantu y bydd eich blodau yn ffres ac yn hyfryd!

Rhoddion

Archeb erbyn 12 hanner dydd ar gyfer danfon y diwrnod nesaf, Dydd Sul a Gwyliau Banc wedi'u heithrio.  Ni allwn warantu amser penodol gan fod ein gyrrwr yn mynd drwy'r llwybr mwyaf effeithiol ar y diwrnod. Os oes gennych gais penodol am amser, nodwch hyn yn y nodiadau i'r gwerthwr wrth y "checkout" a byddwn yn weld be' fedrwn ni wneud.

Os yw'r derbynnydd allan pan fyddwn yn ei chyrraedd byddwn yn rhoi cynnig ar gymydog, yn gadael mewn lle diogel neu yn yr achos olaf, cysylltwch â chi neu'r derbynnydd.

Blodau Angladd

Caniatewch 3 diwrnod gwaith wrth archebu ar-lein. Dylech gynnwys dyddiad ac amser yr angladd wrth archebu. Rydym yn argymell anfon i'r trefnwyr angladdau. Yna gallwn gadarnhau manylion gyda nhw a sicrhau bod yr eitemau'n cael eu danfon ar yr adeg briodol.

Os byddwch yn dewis cael blodau wedi'u danfon i gyfeiriad preswyl, bydd y blodau'n cael eu danfon, ar y hwyrach, 2 awr cyn yr amser y gofynnwyd amdano. Os nad oes ateb ar ôl cyrraedd, bydd blodau'n cael eu gadael wrth y drws, os bydd y tywydd yn caniatáu, neu'n cael ei adael gyda chymydog.

Unwaith y bydd y dyluniadau wedi'u hanfon, bydd ein gwasanaeth wedi'i gwblhau. Ni fyddwn yn gyfrifol am ofalu na chyrraedd blodau i'r angladd y tu hwnt i'r pwynt hwn.

bottom of page