top of page

Rydyn ni'n danfon blodau yn yr ardal sy'n lleol i ni yma yn Caeathro, Caernarfon, ond os hoffech chi flodau wedi'u cludo ychydig ymhellach i ffwrdd, dyma ddwy ffordd wych o wneud hynny. Yn gyntaf, mae gennym Florismart. " Blodau lleol wedi'u gwneud  gan werthwyr blodau go iawn. "Dilynwch y ddolen isod, teipiwch y cod post i'w ddanfon, a Hey Presto! Dewis o werthwyr blodau go iawn yn yr ardal sy'n lleol i'r dosbarthiad. 

Fel arall, bydd yr ail ddolen yn mynd â chi at Direct2Florist. Fe wnânt y gwaith o ddod o hyd i werthwr blodau lleol i chi am dâl gwasanaeth bach. 

Florismart logo#1_green.png
Screenshot 2019-02-16 11.18.26.png
bottom of page