top of page

Wedi'u gwneud gan ddefnyddio blodau a dail tymhorol, brigau, llinyn a mwsogl, nid oes gan y torchau Eco hyn blastig nac oasis

Ar gael mewn 2 faint (mae'r meintiau'n fras, gan fod y rhain yn ddyluniadau wedi'u crefftio â llaw yn unigol)

Bach -12 "

Mawr - 18 "

 

Torch Eco

£65.00Price
Lliw
  • Rydym yn argymell y dylid dosbarthu blodau i'r trefnwyr angladdau. Rydym yn danfon i'r trefnwyr angladdau lleol yng Nghaernarfon, Penisa'r waun, Llanberis a  Penygroes yn ogystal ag Amlosgfa Bangor.

  • Cofiwch gynnwys dyddiad ac amser yr angladd wrth archebu. Rydym yn argymell danfon i'r Trefnwyr Angladdau. Yna gallwn gadarnhau manylion gyda nhw a sicrhau bod yr eitemau'n cael eu danfon ar yr amser addas. 

    Os dewiswch gael blodau wedi'u danfon i gyfeiriad preswyl, bydd y blodau'n cael eu danfon ddim hwyrach na 2 awr cyn yr amser y gofynnwyd amdano. Os na cheir ateb, bydd blodau'n cael eu gadael ar stepen y drws, os bydd y tywydd yn caniatáu, neu'n cael eu gadael gyda chymydog.

    Ar ôl i'r dyluniadau gael eu cyflwyno, bydd ein gwasanaeth yn gyflawn. Ni fyddwn yn cael ein dal yn gyfrifol am ofal na chyrhaeddiad blodau i'r angladd y tu hwnt i'r pwynt hwn.

bottom of page