top of page

Gall y rhain gael eu personoli ar gyfer unrhyw sillafu (Mam, Dad Mam, Taid ac ati.) Rydym yn eu gwneud â sylfaen blodau gwyn a chwistrell flodau ar bob llythyr - lliw o'ch dewis. Mae'r rhain fel arfer yn mynd yn yr hers ochr yn ochr â'r arch. Nid ydym bellach yn rhoi rhuban ar y llythyrau er mwyn ceisio lleihau ein defnydd o blastig, ond rydym yn hapus i gynnwys hyn os byddai'n well gennych.

Llythyrau

£120.00Price
  • Rydym yn argymell anfon i'r trefnwyr angladdau. Rydym yn anfon i'r trefnwyr angladdau lleol yng Nghaernarfon, Penisa'r waun, Llanberis a Penygroes yn ogystal ag Amlosgfa Bangor.

  • Caniatewch 3 diwrnod gwaith wrth archebu ar-lein. Dylech gynnwys dyddiad ac amser yr angladd wrth archebu. Rydym yn argymell anfon i'r trefnwyr angladdau. Yna gallwn gadarnhau manylion gyda nhw a sicrhau bod yr eitemau'n cael eu danfon ar yr adeg briodol.

    Os byddwch yn dewis cael blodau wedi'u danfon i gyfeiriad preswyl, bydd y blodau'n cael eu danfon, ar y hwyrach, 2 awr cyn yr amser y gofynnwyd amdano. Os nad oes ateb ar ôl cyrraedd, bydd blodau'n cael eu gadael wrth y drws, os bydd y tywydd yn caniatáu, neu'n cael ei adael gyda chymydog.

    Unwaith y bydd y dyluniadau wedi'u hanfon, bydd ein gwasanaeth wedi'i gwblhau. Ni fyddwn yn gyfrifol am ofalu na chyrraedd blodau i'r angladd y tu hwnt i'r pwynt hwn.

bottom of page