Mae pawb yn Tŷ Blodau yn cynhyrfu ychydig adeg y Nadolig! Am fraint gallu cynorthwyo i rannu gobaith, cariad a llawenydd. Hyd yn oed yn fwy eleni. Dyma ddetholiad o'n dyluniadau Nadolig, ar gael o ddechrau mis Rhagfyr, hyd at 23ain  am unrhyw beth gwahanol, ffoniwch ni ar 01286672845

Llaw-glwm o flodau cymysg

Mae pob llaw-glwm yn unigryw ac wedi'i wneud yn unigol gennym. Mae’r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau o ein gwaith. Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, (heblaw am y rhai a nodwyd yn benodol) ond rydym yn gwarantu y bydd eich blodau yn ffres ac yn hyfryd!

Hapus i ni ddewis y blodau o'n detholiad ffres ar y ddiwrnod?

Neu efallai yr hoffech chi ddewis o un o'r cynlluniau yma?

Amrywiaeth moethus

Mae'r llaw-glymau hyn yn llawn blodau hardd wedi'u lapio â llaw, gydag ychydig o pefrio ychwanegol. Eleni mae amrywiaeth moethus wedi cael ei ysbrydoli gan yr anrhegion a ddaeth gan yr Doethion. Efallai fy mod wedi mynd ag ef ychydig yn bell gyda'r enwi! Allwch chi ddweud fy mod i'n caru'r Nadolig?