Mae pawb yn Tŷ Blodau yn cynhyrfu ychydig adeg y Nadolig! Am fraint gallu cynorthwyo i rannu gobaith, cariad a llawenydd. Hyd yn oed yn fwy eleni. Dyma ddetholiad o'n dyluniadau Nadolig, ar gael o ddechrau mis Rhagfyr, hyd at 23ain  am unrhyw beth gwahanol, ffoniwch ni ar 01286672845

Llaw-glwm o flodau cymysg

Mae pob llaw-glwm yn unigryw ac wedi'i wneud yn unigol gennym. Mae’r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau o ein gwaith. Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, (heblaw am y rhai a nodwyd yn benodol) ond rydym yn gwarantu y bydd eich blodau yn ffres ac yn hyfryd!

Hapus i ni ddewis y blodau o'n detholiad ffres ar y ddiwrnod?

Tusw Tymhorol - Nadolig £30 - £50

Tusw Tymhorol - Nadolig £30 - £50

£40.00Price

Neu efallai yr hoffech chi ddewis o un o'r cynlluniau yma?

Amrywiaeth moethus

Mae'r llaw-glymau hyn yn llawn blodau hardd wedi'u lapio â llaw, gydag ychydig o pefrio ychwanegol. Eleni mae amrywiaeth moethus wedi cael ei ysbrydoli gan yr anrhegion a ddaeth gan yr Doethion. Efallai fy mod wedi mynd ag ef ychydig yn bell gyda'r enwi! Allwch chi ddweud fy mod i'n caru'r Nadolig?

Ddim cweit yn Aur, Thys a Myrrh ond dyma ychydig o ddetholiad o anrhegion os hoffech ychwanegu anrheg ar eu cyfer bore 'dolig (er na allaf gadarnhau pŵer ewyllys eich anwylyd!)

Rhywbeth Bach

Am adael i rywun wybod eich bod yn meddwl amdanynt dros dymor y Nadolig, heb fynd dros ben llestri?

Tanysgrifiadau Blodau - Yr anrheg sy'n dal ei roi!

Am adael i rywun wybod eich bod chi'n meddwl amdanyn nhw trwy gydol y flwyddyn? Mae gennym ddewis naill ai danfoniad misol o'n tusw "Yn Syml" neu ddanfoniad chwarterol gyda "Pedwar Tymor"

Mae'r dyluniadau hyn yn cael eu gwneud mewn "floral foam", a dim ond angen eu dyfrio. Mae ein holl drefniadau'n cael eu gwneud yn unigol ar ôl archebu.

Trefniadau