Mae pawb yn Tŷ Blodau yn cynhyrfu ychydig adeg y Nadolig! Am fraint gallu cynorthwyo i rannu gobaith, cariad a llawenydd. Hyd yn oed yn fwy eleni. Dyma ddetholiad o'n dyluniadau Nadolig, ar gael o ddechrau mis Rhagfyr, hyd at 23ain  am unrhyw beth gwahanol, ffoniwch ni ar 01286672845

Llaw-glwm o flodau cymysg

Mae pob llaw-glwm yn unigryw ac wedi'i wneud yn unigol gennym. Mae’r lluniau a ddangosir yn enghreifftiau o ein gwaith. Ni allwn warantu beth fydd y blodau neu'r dail, (heblaw am y rhai a nodwyd yn benodol) ond rydym yn gwarantu y bydd eich blodau yn ffres ac yn hyfryd!

Hapus i ni ddewis y blodau o'n detholiad ffres ar y ddiwrnod?