top of page

Ychwanegir y dosbarthiad safonol o £ 5 wrth y ddesg dalu sy'n dod â'r danfoniad  i gyfanswm o £ 10

Y tu allan o'r ardal

£5.00Price
 •   We cannot guarantee a set delivery time as our driver goes via the most efficent route on the day. If you have a specific time request please note this in the notes to seller at the checkout and we will endevour to accomadate you.

  If the recipent is out when we deliver we will try a neighbour, leave in a safe place or in the last instance contact yourself or the recipient.

   

 • Yn Tŷ Blodau rydym yn ymfalchïo mewn gwasanaeth cwsmeriaid eithriadol. Rydym yn ymdrechu i brosesu pob archeb gyda gofal a chywirdeb llwyr. Rydym am i'n cwsmeriaid fwynhau eu blodau , felly gwneir pob ymdrech i ddanfon y blodau mwyaf ffres posibl.

  Oherwydd natur darfodus llawer o gynhyrchion fe'ch cynghorir i wneud unrhyw gŵyn cyn pen 1 diwrnod gwaith o ddyddiad dosbarthu eich blodau.
  Mae angen gofal, sylw ar bob cynnyrch ac yn achos pob blodyn wedi'i dorri angen dŵr croyw, os bernir nad yw'r cynhyrchion wedi cael gofal yn gywir yna NI allwn ad-dalu na chynnig cyfnewid cynnyrch
  Rydym yn gwarantu pum diwrnod o ffresni i'ch blodau o'r dyddiad danfon. Os bydd unrhyw flodau yn cyrraedd wedi'u difrodi, yn marw neu'n gwywo cyn pen pum niwrnod ar ôl eu danfon, dylech dynnu llun digidol ohonynt a'i anfon atom yn jan@tyblodau.plus.com
  Rhaid dychwelyd pob cynnyrch yr honnir ei fod yn ddiffygiol neu wedi'i ddifrodi atom.
  Rhoddir ad-daliadau, ad-daliadau rhannol neu gyfnewidfa os profir bod y cynnyrch yn ddiffygiol neu wedi'i ddifrodi a bydd yn ôl disgresiwn y perchennog a bydd ei benderfyniad yn derfynol

bottom of page