top of page
Dydd Santes Dwynwen - Dydd Iau 25 o Ionawr

Rydym danfonwn yn lleol i Gaernarfon, Bangor, Llanberis, Llanrug, Y Felinheli, Pen y Groes a phentrefi lleol eraill. Pan fo'n bosib, rydym hefyd yn gwneud gwasanaeth "Ar yr un diwrnod", ond plis ffonio am y gwasanaeth hwn.

Rhywbeth Bach
Llaw-glwm o flodau cymysg
Rhosod 
Moethus
bottom of page