Dydd Santes Dwynwen
 Dydd Llun 25 o Ionawr

Rydym danfonwn yn lleol i Gaernarfon, Bangor, Llanberis, Llanrug, Y Felinheli, Pen y Groes a phentrefi lleol eraill. Pan fo'n bosib, rydym hefyd yn gwneud gwasanaeth "Ar yr un diwrnod", ond plis ffonio am y gwasanaeth hwn.

Siocled hefyd?
Rhywbeth Bach
Llaw-glwm o flodau cymysg
Rhosod 
Moethus

01286 672845

07789437162

Llun-Gwen 8yb -6yh

Sad-Sul Ar Gau