Dydd Sant Folant-  Dydd Llun 14 o Chwefror
Oriau agor ychwanegol -ar gyfer casgliadau a archebir ymlaen llaw
Dydd Sadwrn 12fed ar agor 9 -12
Dydd Sul 13eg ar agor 9 -12

Rhosod coch yw'r anrheg traddodiadol ar ddydd Sant Ffolant, gan eu bod yn symbol o gariad a serch. Fodd bynnag, mae gan flodau eraill ystyr yr un mor symbolaidd hefyd. Rydym wedi canfod dros y blynyddoedd diwethaf, mae'r llaw-glwm "Gorau'r ddau" bellach yr un mor boblogaidd â dwsin o rosod coch.

Rydym danfonwn yn lleol i Gaernarfon, Bangor, Llanberis, Llanrug, Y Felinheli, Pen y Groes a phentrefi lleol eraill. Pan fo'n bosib, rydym hefyd yn gwneud gwasanaeth "Ar yr un diwrnod", ond plis ffonio am y gwasanaeth hwn.

Rhosod - Rhosod coch wedi'u gwerthu allan - melyn, gwyn a phinc neu gymysg ar gael